Nr telefonu
komórkowego
48

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014.1182 j.t. z późn. zm.) przez firmę Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „Rodzinna kuchnia Groszków”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem że przysługuje mi prawo żądania ich poprawienia lub usunięcia.

Gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Organizator akcji promocyjnej posiada wdrożoną politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są potrzebne jedynie do jej przeprowadzenia, po jej zakończeniu dane te są niezwłocznie usuwane.